Julia Jaqueline Mann

Waarom ben ik juist nu begonnen ben met een blog?
Dat is snel beantwoord, omdat ik nu de gelegenheid krijg om Julia te interviewen. Zij geeft 3 leden van de Facebookgroep die een blog hebben de gelegenheid haar te interviewen. Reden genoeg om een blog te starten 🙂
Julia is een internationaal master lash artist en trainer. Een voorbeeld en mentor voor velen en oprichter van Lash Tribe.
Ik ga nu nadenken over de vragen die ik haar wil stellen en hoop dat jullie me hierbij willen helpen door je vraag door te geven aan mij: wat je altijd al wilde weten over Julia Jaqueline Mann!
Stuur je vraag naar: info@dewimperspecialist.nl

Why did I start a blog right now?
That is quickly answered, because I now have the opportunity to interview Julia. She gives 3 members of her Facebook group who have a blog the opportunity to interview her. Reason enough to start a blog 🙂
Julia is an international master lash artist and trainer. An example and mentor for many and founder of Lash Tribe.
I am going to think of the questions I want to ask and hope that you will help me by passing on your question: what you always wanted to know about Julia Jaqueline Mann!
Send your question to: info@dewimperspecialist.nl